Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen vinden wij het belangrijk van je te horen als je klachten hebt over onze dienstverlening. Doe dit – mede om eventuele schade te beperken – zo snel mogelijk. Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product niet de eigenschappen heeft die je op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is in jouw belang om je klachten schriftelijk kenbaar te maken.
Als je een klacht bij ons indient zal deze uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij je binnen 14 dagen weten wanneer je antwoord kunt verwachten.
We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door ons te contacteren via ons klachtenformulier.
Zodra wij je klacht hebben ontvangen, dan nemen wij deze zo spoedig mogelijk in behandeling.

    Besteld op

    Ontvangen op